โครงการของ Regent ที่ทำมา

โครงการที่ Regent Home ทำมา ข้อมูลโดยประมาณการณ์ เท่าที่รวบรวมได้ (บางส่วนมาจาก http://www.rgphome.com/)

 

รีเจ้นท์ โฮม เฟส 1 พหลโยธิน 67

– เฟส 1 รีเจ้นท์ โฮม พหลโยธิน 67
8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร และ สูง 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พื้นที่ 4 ไร่ จำนวน 657 ยูนิต สร้างเสร็จ พ.ศ.2550 ราคาเริ่มต้น 6 แสนบาท ปัจจุบัน สตูดิโอ 32 ตร.ม. ค่าเช่า 4500-5500 บาท ต่อ เดือน ขายที่ 800,000-1,000,000 บาท

 

รีเจ้นท์ โฮม เฟส 2 พหลโยธิน 67/1

– เฟส 2 รีเจ้นท์ โฮม พหลโยธิน 67/1
8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวน 216 ยูนิต สร้างเสร็จ พ.ศ.2551
ปัจจุบัน สตูดิโอ 32 ตร.ม. ค่าเช่า 5000-5500 บาท ต่อ เดือน ขายที่ 850,000-1,000,000 บาท

 

รีเจ้นท์ โฮม เฟส 3 พหลโยธิน 57

– เฟส 3 รีเจ้นท์ โฮม พหลโยธิน 57
8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร พื้นที่ 1,086 ตารางวา จำนวน 400 ยูนิต สร้างเสร็จ พ.ศ. 2551 ราคาเริ่มต้น 699,000 บาท
ปัจจุบัน สตูดิโอ 32 ตร.ม. ค่าเช่า 5500-6000 บาท ต่อ เดือน ขายที่ 1,100,000-1,250,000 บาท

 

รีเจ้นท์ เฟส 4 โฮม สุขุมวิท 85– เฟส 4 รีเจ้นท์ โฮม สุขุมวิท 85
8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร จำนวน 404 ยูนิต สร้างเสร็จ พ.ศ.2552 ราคาเริ่มต้น 590,000 บาท
ปัจจุบัน สตูดิโอ 32 ตร.ม. ค่าเช่า 7000-8000 บาท ต่อ เดือน ขายที่ 1,200,000-1,400,000 บาท

 

รีเจ้นท์ เฟส 5 โฮม รัชดา 19

– เฟส 5 รีเจ้นท์ โฮม รัชดา 19
8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร จำนวน 332 ยูนิต สร้างเสร็จ พ.ศ. 2551 ราคาเริ่มต้น 599,000 บาท
ปัจจุบัน สตูดิโอ 32 ตร.ม. ค่าเช่า 6000-7000 บาท ต่อ เดือน ขายที่ 1,250,000-1,450,000 บาท

 

รีเจ้นท์ โฮม เฟส 6 ประชาชื่น

– เฟส 6 รีเจ้นท์ โฮม ประชาชื่น
8 ชั้น จำนวน 5 อาคาร พื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน จำนวน 1,031 ยูนิต สร้างเสร็จ พ.ศ. 2552 ราคาเริ่มต้น 600,000 บาท
ปัจจุบัน สตูดิโอ 32 ตร.ม. ค่าเช่า 5000-6500 บาท ต่อ เดือน ขายที่ 900,000-1,000,000 บาท

 

 รีเจ้นท์ โฮม เฟส 7 บางนา

– เฟส 7 รีเจ้นท์ โฮม บางนา
8 ชั้น จำนวน 9 อาคาร พื้นที่ 14 ไร่ 3 งาน จำนวน 1,745 ยูนิต สร้างเสร็จ พ.ศ. 2553 ราคาเริ่มต้น 900,000 บาท
ปัจจุบัน สตูดิโอ 32 ตร.ม. ค่าเช่า 5500-6500 บาท ต่อ เดือน ขายที่ 1,050,000-1,150,000 บาท

 

รีเจ้นท์ โฮม เฟส 8 พหลโยธิน 67/1

– เฟส 8 รีเจ้นท์ โฮม พหลโยธิน 67/1
8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร สร้างเสร็จ พ.ศ. 2553 ราคาเริ่มต้น 600,000 บาท
ปัจจุบัน สตูดิโอ 32 ตร.ม. ค่าเช่า 4500-5500 บาท ต่อ เดือน ขายที่ 9,500,000-1,050,000 บาท

 

รีเจ้นท์ โฮม เฟส 9 สุขุมวิท 64

– เฟส 9 รีเจ้นท์ โฮม สุขุมวิท 64
8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน จำนวน 210 ยูนิต สร้างเสร็จ พ.ศ. 2555 ราคาเริ่มต้น 990,000 บาท
ปัจจุบัน สตูดิโอ 30 ตร.ม. ค่าเช่า 7000-8000 บาท ต่อ เดือน ขายที่ 1,200,000-1,450,000 บาท

 

รีเจ้นท์ โฮม เฟส 10 แจ้งวัฒนะ

– เฟส 10 รีเจ้นท์ โฮม แจ้งวัฒนะ
14 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวน 442 ยูนิต สร้างเสร็จ พ.ศ. 2555 ราคาเริ่มต้น 990,000 บาท
ปัจจุบัน สตูดิโอ 32 ตร.ม. ค่าเช่า 6000-7000 บาท ต่อ เดือน ขายที่ 1,250,000-1,450,000 บาท

 

รีเจ้นท์ โฮม เฟส 11 พหลโยธิน 67/1

– เฟส 11 รีเจ้นท์ โฮม พหลโยธิน 67/1
8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวน 72 ยูนิต สร้างเสร็จ พ.ศ. 2556 ราคาเริ่มต้น 800,000 บาท
ปัจจุบัน สตูดิโอ 32 ตร.ม. ค่าเช่า 5000-6000 บาท ต่อ เดือน ขายที่ 1,100,000-1,300,000 บาท

 

รีเจ้นท์ โฮม เฟส 12 ลาดพร้าว 41

– เฟส 12 รีเจ้นท์ โฮม ลาดพร้าว 41
8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร พื้นที่ 3 ไร่ 2 งาน จำนวน 430 ยูนิต สร้างเสร็จ พ.ศ. 2554 ราคาเริ่มต้น 899,000 บาท
ปัจจุบัน สตูดิโอ 32 ตร.ม. ค่าเช่า 6500-7500 บาท ต่อ เดือน ขายที่ 1,300,000-1,500,000 บาท

 

รีเจ้นท์ โฮม เฟส 13 สุขุมวิท 93

– เฟส 13 รีเจ้นท์ โฮม สุขุมวิท 93
8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 270 ยูนิต สร้างเสร็จ พ.ศ. 2555 ราคาเริ่มต้น 975,000 บาท
ปัจจุบัน สตูดิโอ 32 ตร.ม. ค่าเช่า 7000-8000 บาท ต่อ เดือน ขายที่ 1,150,000-1,350,000 บาท

 

รีเจนท์ โฮม เฟส 14 สุขุมวิท 93

– เฟส 14 รีเจนท์ โฮม สุขุมวิท 93
8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน จำนวน 195 ยูนิต สร้างเสร็จ พ.ศ. 2555 ราคาเริ่มต้น 975,000 บาท
ปัจจุบัน สตูดิโอ 32 ตร.ม. ค่าเช่า 7000-8000 บาท ต่อ เดือน ขายที่ 1,150,000-1,350,000 บาท

 

รีเจนท์ โฮม เฟส 15 แจ้งวัฒนะ

– เฟส 15 รีเจนท์ โฮม แจ้งวัฒนะ
14 ชั้น จำนวน 2 อาคาร พื้นที่ 7 ไร่ 3 งาน จำนวน 1358 ยูนิต สร้างเสร็จ พ.ศ. 2555 ราคาเริ่มต้น 975,000 บาท
ปัจจุบัน สตูดิโอ 31 ตร.ม. ค่าเช่า 6500-7500 บาท ต่อ เดือน ขายที่ 1,350,000-1,450,000 บาท

 

รีเจ้นท์ โฮม เฟส 16 พหลโยธิน 67

– เฟส 16 รีเจ้นท์ โฮม พหลโยธิน 67
8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พื้นที่ 207 ตารางวา จำนวน 79 ยูนิต สร้างเสร็จ พ.ศ. 2555 ราคาเริ่มต้น 850,000 บาท
ปัจจุบัน สตูดิโอ 30 ตร.ม. ค่าเช่า 5000-6000 บาท ต่อ เดือน ขายที่ 1,100,000-1,300,000 บาท

 

– เฟส 17 ไม่มีข้อมูล

 

รีเจ้นท์ โฮม เฟส 18 แจ้งวัฒนะ-หลักสี่

– เฟส 18 รีเจ้นท์ โฮม แจ้งวัฒนะ-หลักสี่
14 ชั้น จำนวน 2 อาคาร พื้นที่ 9 ไร่ 23 ตร.วา จำนวน 1490 ยูนิต สร้างเสร็จ พ.ศ. 2558 ราคาเริ่มต้น 999,000 บาท
ปัจจุบัน 1 ห้องนอน 30 ตร.ม. ค่าเช่า 7000-8000 บาท ต่อ เดือน ขายที่ 1,350,000-1,500,000 บาท

 

รีเจ้นท์ โฮม เฟส 19 สุขุมวิท 93

– เฟส 19 รีเจ้นท์ โฮม สุขุมวิท 93
8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร พื้นที่ 800 ตร.วา จำนวน 368 ยูนิต สร้างเสร็จ พ.ศ. 2556 ราคาเริ่มต้น 975,000 บาท
ปัจจุบัน สตูดิโอ 31 ตร.ม. ค่าเช่า 8000-9000 บาท ต่อ เดือน ขายที่ 1,300,000-1,500,000 บาท

 

รีเจ้นท์ โฮม เฟส 20 ประชาชื่น 16

– เฟส 20 รีเจ้นท์ โฮม ประชาชื่น 16
8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร พื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน จำนวน 672 ยูนิต สร้างเสร็จ พ.ศ. 2556 ราคาเริ่มต้น 850,000 บาท
ปัจจุบัน 1 ห้องนอน 30 ตร.ม. ค่าเช่า 6500-7500 บาท ต่อ เดือน ขายที่ 1,300,000-1,600,000 บาท

 

รีเจ้นท์ ออคิด เฟส 21 สุขุมวิท 101

– เฟส 21 รีเจ้นท์ ออคิด สุขุมวิท 101
21 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 580 ยูนิต สร้างเสร็จ พ.ศ. 2557 ราคาเริ่มต้น 1,449,000 บาท
ปัจจุบัน 1 ห้องนอน 28 ตร.ม. ค่าเช่า 9,900-11,000 บาท ต่อ เดือน ขายที่ 2,200,000-2,400,000 บาท

 

รีเจ้นท์ โฮม เฟส 22 สุขุมวิท 85

– เฟส 22 รีเจ้นท์ โฮม สุขุมวิท 85
8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร พื้นที่ 4 ไร่ จำนวน 632 ยูนิต สร้างเสร็จ พ.ศ. 2557 ราคาเริ่มต้น 975,000 บาท
ปัจจุบัน 1 ห้องนอน 31 ตร.ม. ค่าเช่า 8000-9000 บาท ต่อ เดือน ขายที่ 1,500,000-1,700,000 บาท

 

– เฟส 23 ไม่มีข้อมูล

 

– เฟส 24 ไม่มีข้อมูล

 

รีเจ้นท์ โฮม เฟส 25 ติวานนท์

– เฟส 25 รีเจ้นท์ โฮม ติวานนท์
8 ชั้น จำนวน 6 อาคาร พื้นที่ 7 ไร่ 3 งาน จำนวน 1180 ยูนิต สร้างเสร็จ พ.ศ. 2558 ราคาเริ่มต้น 999,000 บาท
ปัจจุบัน 1 ห้องนอน 31 ตร.ม. ค่าเช่า 5500-6500 บาท ต่อ เดือน ขายที่ 1,250,000-1,450,000 บาท

 

รีเจ้นท์ โฮม ออคิด เฟส 26 ตลาดพลู

– เฟส 26 รีเจ้นท์ โฮม ออคิด 26 ตลาดพลู
8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร พื้นที่ 3 ไร่ 1 งาน จำนวน 581 ยูนิต สร้างเสร็จ พ.ศ. 2559 ราคาเริ่มต้น 1,390,000 บาท
ปัจจุบัน 1 ห้องนอน 30 ตร.ม. ค่าเช่า 8000-9000 บาท ต่อ เดือน

 

รีเจ้นท์ โฮม เฟส 27บางซ่อน

– เฟส 27 รีเจ้นท์ โฮม บางซ่อน
24 ชั้น จำนวน 4 อาคาร พื้นที่ 15 ไร่ 1 งาน จำนวน 4000 ยูนิต สร้างเสร็จ พ.ศ. 2560 ราคาเริ่มต้น 999,000 บาท
1 ห้องนอน 30 ตร.ม.

 

– เฟส 28 รีเจ้นท์ โฮม บางซ่อน
24 ชั้น จำนวน 4 อาคาร จำนวน 4974 ยูนิต

 

รีเจ้นท์ โฮม เฟส 29 ห้าแยกปากเกร็ด

– เฟส 29 รีเจ้นท์ โฮม ห้าแยกปากเกร็ด
32 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวน 1700 ยูนิต สร้างเสร็จ พ.ศ. 2560 ราคาเริ่มต้น 999,000 บาท
1 ห้องนอน 28 ตร.ม.

 

รีเจ้นท์ โฮม เฟส 30 สุขุมวิท 81

– เฟส 30 รีเจ้นท์ โฮม สุขุมวิท 81
29 ชั้น จำนวน 2 อาคาร 27ชั้น จำนวน 2 อาคาร พื้นที่ 4 ไร่ 1 งาน จำนวน 717 ยูนิต สร้างเสร็จ พ.ศ. 2561 ราคาเริ่มต้น999,900 บาท
1 ห้องนอน 28 ตร.ม.

 

รีเจ้นท์ โฮม เฟส 31 สุขุมวิท 97/1

– เฟส 31 รีเจ้นท์ โฮม สุขุมวิท 97/1
8 ชั้น จำนวน 6 อาคาร พื้นที่ 7 ไร่ จำนวน 12xx ยูนิต สร้างเสร็จ พ.ศ. 2562 ราคาเริ่มต้น 999,000 บาท
1 ห้องนอน 28 ตร.ม.